MENU

                Report a CCB Concern        Matrix of CCB Referrals        Send your feedback to us


 

Mahal naming FRONTLINER:

Nais naming ipadama sa iyo ang aming taos-pusong pasasalamat sa iyong pagsasakripisyo upang kami ay manatiling ligtas. Ikaw ay may pamilya, mga mahal sa buhay na lubos na nag-aalala sa bawat minuto at bawat oras, at bawat araw ng iyong paglilingkod at pagharap sa panganib sa panahon ng matinding krisis na ito na dulot ng COVID-19 pandemic.

Mananatili kaming nananalangin para sa iyo habang iyong tinutupad ang iyong tungkulin nang higit pa sa inaasahan.

Muli, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa iyong kabayanihan.

MABUHAY KA!

Gumagalang,

Komisyon sa Serbisyo Sibil